Български и италиански експерти обмениха опит в сферата на човешките ресурси

12 Юли 2013, 1458 прочита

Реализира се поредния етап от проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, който включва петдневен стаж на партньорите от ESU-Падуа, регион Венето, Италия в петте областни админинстрации от Южен централен район за планиране. Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, Процедура по подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”. Водеща организация е Областна администрация Смолян.
В периода 7-11 юли двама представители на чуждестранния партньор посетиха областните администрации в Пазарджик, Пловдив, Кърджали и Хасково - партньори по проекта. На 10-ти юли техен домакин бе областна администрация Смолян. Емануеле Брусаменто и Иван Флорио Кампаньола бяха посрещнати от зам.-областния управител Емил Хумчев, който ги приветства с добре дошли, подчерта важността на работата по европейски проекти и отговори на всички въпроси, касаещи естеството на работа на областния управител, структурата и бюджета на областна администрация.
В сферата на човешките ресурси интересът на партньорите бе насочен към системата за подбор на персонал, оценка работата на служителите и възможностите за професионалното им развитие. Обсъдиха се въпроси, свързани с насърчаване на равните възможности, грижа за работниците, недискриминация на работното място и оценка на психоклимата в организациите, които са регламентирани в италианското национално законодателство.
На работно ниво бе преставена изграждащата се в рамките на проекта специализирана информационна система, чрез която ще се създадат условия за подобрена комуникация и транснационално сътрудничество. В системата са заложени принципите на Интернет базирана обмяна на информация, която да подпомага заложените в проекта дейности и цели. Целите са да бъде осъществена работа в мрежа и трансгранична обмяна на опит на национално, регионално и организационно равнище, да се осигури достъп до нови идеи, подходи и нови умения. До края на този месец системата ще бъде напълно изградена, тествана и представена.