Проведе се работна среща между областният управител и председатели на горовладелски производителни кооперации

05 Август 2013, 1534 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов се срещна в петък с председателите на горовладелски производителни кооперации от областта (ГПК „Гора”, ГПК „Карачелебийца”, ГПК „Свети дух” и ГПК „Зорница”, гр. Чепеларе, ГПК „Касъм дере”, с. Момчиловци, ГПК „Борика”, с. Стойките и ГПК „Сакарка”, с. Левочево), начело с инж. Анелия Почеканска, която е председател на Националното сдружение на собствениците на недържавни гори „Горовладелец”.
Работната среща бе организирана по инициатива на горовладелците. На срещата се обсъдиха наболели проблеми в сектора: внесени предложения за промени в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове; правата на собственост на държавата, физическите и юридическите лица в ревири; разминаване на площи, които са възстановени от общинските служби по земеделие и службата по геодезия картография и кадастър; сложни процедури и други.
Инж. Кръстанов увери присъстващите, че диалогът с браншовите организации ще продължи и ще бъде непрекъснат процес. Той съобщи, че предстои сформирането на обществен съвет за обсъждане и решаване на конкретни въпроси и проблеми в горския сектор, в който горовладелските кооперации ще имат основна роля.