Зам.-областният управител Красимир Нейчев взе участие в среща на сдружение “АРДА - Асоциацията за развитие на долината на Арда”

12 Юли 2007, 2343 прочита

Зам.- областният управител Красимир Нейчев участва в общо събрание на сдружение “АРДА - Асоциацията за развитие на долината на Арда” вчера в Кърджали.
На заседанието бяха избрани нови членове на асоциацията, в която по принцип членуват институции и общини от трите области Смолян, Кърджали и Хасково, както и от Гърция, през чийто територии минава р. Арда. Новите членове от нашата област са: Областна администрация, общините Смолян, Баните, Златоград, Мадан и Рудозем, В и К и Басейнова дирекция. Общо в асоциацията влизат 46 членове - 9 български и 2 гръцки общини, 3 водни дружества, 26 представители на институции, фирми и неправителствени организации.
На заседанието бе избран и нов Управителен съвет на асоциацията, който увеличи състава си от 5 на 9 души. Новите членове на ръководството са зам.-областният управител Красимир Нейчев, зам.-областният управител на Кърджали, представителите на община Ивайловград и Басейнова дирекция – Хасково. За почетен член на УС бе избран зам.-областният управител на Еврос Михалис Куюмдзис.
Бе сформирана и работна група, която ще подготвя проекти за кандидатстване пред Оперативна програма “Трансгранично сътрудничество България-Гърция” и ИНТЕРРЕГ III А. По предложение на зам.-областния управител г-н Нейчев в работната група влизат и представител на община Смолян – инж. Костадин Капитанов, както и на община Златоград – инж. Минка Салагьорова.
На срещата вчера бе приет и план за дейността на асоциацията за 2007г. Едни от важните дейности от плана са свързани с:
- подготовка на предложение за финансиране по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд за България - създаване на мрежа за комуникация и координация на членовете на сдружението с помощта на Интернет базирана информационно-управленска система. В нея ще бъде създадена база данни за природните забележителности в басейна на Арда с виртуални маршрути;
- провеждане на работни срещи в общините и районите идентифицирани като горещи точки /проблемни/ за басейна на р. Арда;
- подготовка на интегриран проект за комбинирани мерки срещу ерозия, риск от наводнения и засушаване /опустиняване/.
Целта на неправителствената организация “АРДА - Асоциацията за развитие на долината на Арда” е да подкрепя и съветва институциите, които управляват водите на р.Арда в България и Гърция, в подготовка на и изпълнението на План за управление на речния басейн. Сдружението ще инициира и реализира мащабни проекти за интегрирано управление на водите на р. Арда със средства от различни източници и програми.

Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
12.07.2007г.