ПРОВЕДЕНА ДВУДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

13 Септември 2013, 1382 прочита

На 10 и 11 септември в Творчески дом на БНТ в КК Пампорово Областна администрация Смолян беше домакин на двудневна работна среща по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, подприоритет 2.5 „Транснационално и междурегионално сътрудничество”.

Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри срещата, като приветства участниците с добре дошли, пожела ползотворна работа. В двата дена участниците от 5-те области от Южен централен район за планиране дискутираха теми, свързани с управление на човешките ресурси. В работната среща се включиха представители на общини, областни администрации, регионални структури и НПО. Като резултат от проведените дискусии се формулираха предложения и препоръки за възможности за актуализиране на функциите и повишаване на капацитета на служителите в областните администрации. Голям интерес предизвика демонстрацията в реално време на разработената по проекта Специализирана информационна система, както и работата в сформираната партньорска мрежа. На участниците бе предоставен разработения практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите” (двуезични, български – английски), представящи проучените по проекта добри европейски практики.
Проектът е с продължителност 18 месеца, а началото е от м. април миналата година. Чуждестранен партньор по проекта е ESU-Падуа, регион Венето, Италия. До края на месеца предстои провеждане на заключителна конференция с участието на партньорите.