Реализирани са всички заложени дейности по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” по ОПАК

18 Септември 2013, 1355 прочита


Областна администрация-Смолян бе домакин на заключителната конференция по проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество”, на която стана ясно, че поставените по проекта цели са напълно реализирани. Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри конференцията, като заяви, че област Смолян покрива всички критерий по този проект. Бяха представени обобщени предложения и препоръки за възможности за актуализиране на функциите и повишаване капацитета на държавните служители в Областните администрации. Презентираха се създадените Специализирана информационна система и партньорска мрежа по проекта. Проведе се и дискусия, в която участниците изразиха удовлетворение от резултатите от проекта.
В конференцията участваха представители на общини, областни админинстрации, регионални структури и НПО. На всички тях бе предоставен разработения Практикум и мултимедиен продукт: „Модел за взаимодействие и сътрудничество в екип между партньорите”, както и издадения последен бюлетин „Инфоключ”.
След конференцията бе проведена пресконференция с участието на представители на медиите от област Смолян. На нея бе оповестено, че повишеният капацитет на експертите, в резултат на вече реализирания проект, създава солидна база за предстоящото осъществяване на Пилотния модел на област Смолян за Водено от общността местно развитие. Това предстои в следващия планов период 2014-2020 г.