Работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN” ще се проведе в Областна администрация-Смолян

23 Септември 2013, 1246 прочита

На 24 септември 2013 г. от 11.00 часа в Областна администрация- Смолян ще се проведе работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN”. На нея ще се разяснят ангажиментите и възможностите на пилотния модел за реализация на интегриран териториален подход на територията на Област Смолян за Водено от общността местно развитие. Ще се разисква още включването на този модел в проекта на Споразумението за партньорство между ЕС и Република България, очертаващо помощта по Общата Стратегическа Рамка и по програмите, финансирани със средства от ЕСИФ за периода 2014-2020 г.
Срещата ще се проведе в зала 201 на Областна администрация – Смолян.