Област Смолян отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране

24 Септември 2013, 1410 прочита

Във връзка с проведената днес работна среща-семинар по проект “GREEN MOUNTAIN” в Областна администрация- Смолян, стана ясно, че Смолянска област отговаря на всички изисквания за многофондово финансиране. Срещата бе открита от Областният управител инж. Димитър Кръстанов. Той направи кратка презентация на извършените по проекта действия, които напълно обективно обуславят наличието на всички предпоставки за осъществяване на пилотния модел за реализация на интегриран териториален подход чрез инструмента Водено от общността местно развитие (ВОМР). Беше отчетен факта, че на този етап само Смолянска област отговаря на всички изисквания, съгласно чл. 28 и 29 от проекта на Общия регламент, свързани с планирането и прилагането на ВОМР.
Инж. Момчил Караиванов, директор на дирекция „АКРРДС” в Областна администрация-Смолян, представи напредъка по работата на проекта, както и новите възможности за територията на област Смолян. Бяха отправени конкретни препоръки и коментари по отношение допълнението на финансовата рамка и планът за прилагане на Моделът за устойчиво развитие на Смолянска област. Предстои в кратък срок да се получат конкретни допълнителни предложения от страна на участниците в секретариата на Местната инициативна група на област Смолян.
На срещата присъстваха кметове на общини, представители на бизнеса и нестопанският сектор.