Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с екип от Министерски съвет във връзка с пилотния проект за многофондово финансиране на област Смолян

27 Септември 2013, 1424 прочита

На 26.09.2013 г. Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в работна среща с екип на Министерския съвет, отговарящ за разработване на Споразумението за партньорство между ЕС и Република България, очертаващо помощта по Общата стратегическа рамка и по програмите, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020г.
На срещата бяха обсъдени предстоящите стъпки във връзка с включването на област Смолян в проекта като пилотна територия за прилагането на подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР). Едновременно с това бе обсъдена и необходимостта от допълнителна яснота по отношение на включването на подхода в област Смолян в оперативните програми и възможен механизъм за бъдещи действия и задачи.