Експерти от Областна администрация-Смолян участваха във втората работна среща по проект ACROSSEE

07 Октомври 2013, 1334 прочита

В периода 1 – 2 октомври 2013 г. в Тирана (Албания) се проведе втората работна среща по проект „Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа”, с Акроним: ACROSSEE.
На срещата се обсъди работата по Пакети 4 и 5 по проекта – резултатите от анализа за развитие на транспортната инфраструктура в страните от Югоизточна Европа и работата по изготвяне на транспортния модел.
Финансирането на проекта е по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”, приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска Инициатива – Италия. Общият бюджет на проекта е 3 025 246. 64 евро, а бюджетът на Областна администрация- Смолян е 120 000 евро.
Проектът официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 20 септември 2014 г.
През месец ноември 2013 г. предстои подписване на Меморандум за сътрудничество в гр. Триест (Италия) с Министрите на транспорта на държавите партньори по проекта, както и със самите партньори.