Областният управител на Смолян участва в Национална конференция

07 Октомври 2013, 1246 прочита

На 4 октомври 2013г. в Международен панаир - Пловдив се проведе Национална конференция "Регионални стратегии за индустриално и аграрно преструктуриране", организирана от Федерацията на техническите съюзи, Съюзът на икономистите в България и Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив.
При засилен интерес Областният управител на Смолян инж. Димитър Кръстанов взе участие в конференцията и представи предприетите действия за осигуряване на насочена политика към Смолянска област през следващият планов период 2014–2020 г. Областният управител представи и покриването на всички изисквания на Европейските регламенти за прилагане на Водено от общността местно развитие от нашата област, както и предстоящите дейности и предизвикателства за успешно прилагане на пилотният модел на територията на област Смолян.
На срещата бе предложен проект на Меморандум за споразумение между областите Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян и Кърджали за развитие на планинската част от Южен централен регион.