Постоянната областна епизоотична комисия въвежда превантивни мерки срещу разпространението на шарка по овцете и козите в област Смолян

10 Октомври 2013, 1317 прочита

На 09.10.2013 г. в Областна администрация - Смолян се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия /ПОЕК/. Присъстваха членовете на комисията от ОД „Безопасност на храните”, ОД на МВР, РД „Гранична полиция”, Регионална здравна инспекция, ОУ на „Гражданска защита”, ОД „Земеделие”, РИОСВ, Регионална дирекция по горите и Областна администрация-Смолян.
Заседанието се проведе след получено съобщение за констатирана шарка по овцете и козите в с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас и в с. Кочан, община Сатовча, област Благоевград. В тази връзка със Заповед на областния управител инж. Димитър Кръстанов се въвеждат превантивни мерки срещу разпространението на заболяването на територията на област Смолян. Мерките предвиждат кметовете и кметските наместници на всички населени места да извършат
преброяване на дребните преживни животни и да представят списъците с тях на Директора на ОД „Безопасност на храните” – Смолян. Забраняват се пазарите на дребни преживни животни на територията на областта, а собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат такива животни, трябва да предприемат необходимите мерки, свързани с режима за влизане и излизане, ограждане и охрана на обектите. Да не позволяват при паша и водопой смесване с други стада. Също така да не закупуват дребни преживни животни с неизвестен произход и здравен статус, както и непридружени с ветеринарномедицински свидетелства. Към мерките се включва още забраната за движение на живи овце и кози на територията на област Смолян, с изключение на тези, предназначении за незабавно клане, след извършен клиничен преглед и термометриране.
Служителите на Министерство на вътрешните работи е необходимо да оказват съдействие на официалните ветеринарни лекари от отдел „Здравеопазване на животните” при контрол на движението на дребни преживни животни.
ЗАБОЛЯВАНЕТО НЕ Е ОПАСНО ЗА ХОРАТА!