Зам.-областният управител Емил Хумчев участва в конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

10 Октомври 2013, 1341 прочита

Зам.-областният управител Емил Хумчев днес взе участие във встъпителна конференция за представяне на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Посолството на Кралство Норвегия бе сред поканените да участват в конференцията. Организатор на събитието е Министерство на икономиката и енергетиката.
Конференцията бе открита от зам.-министъра Красин Димитров и от посланика на Норвегия в България Н.пр. Гуро Катарина Викьор. Целта е представяне на Програмата и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните направления: производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи; енергийна ефективност в обществени сгради (смяна на горивни инсталации и системи) и използване на енергия от възобновяеми източници за производство на топлинна енергия; производство на горива от биомаса; дейности, свързани с обучение и информираност за повишаване капацитета на държавните и общински администрации по отношение прилагането на мерки за енергийна ефективност.
Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е на обща стойност от 15 600 288 евро.