В Областна администрация-Смолян се проведе открито заседание във връзка с подготовката за зимния сезон

23 Октомври 2013, 1483 прочита

На 22.10.2013 г. в зала 201 на Областна администрация Смолян се проведе открито заседание във връзка с поготовката за предстоящия зимен сезон 2013/2014 г. Целта на срещата бе предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението в изпълнение на Заповед № Р-201/04.10.2013 г. на Министерския съвет на Република България.
Участие взеха кметовете на общините Баните, Борино, Златоград, Рудозем и Чепеларе, зам.-кмета на община Девин, представители на общините Смолян и Неделино, ръководителите на ОД „МВР”– Смолян, Областно пътно управление– Смолян, ОУ„ПБЗН”– Смолян, Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", ОД „Безопасност на храните”– Смолян, РД „Гранична полиция, РИОСВ- Смолян, Център за спешна медицинска помощ, енергопреносните и разпределителни дружества опериращи на територията на област Смолян, представители на „ВиК”– Смолян, Регионалния инспекторат по образованието в Смолян, Регионална дирекция по горите– Смолян, Южно централно държавно предприятие– Смолян, Регионалната здравна инспекция и Военно формирование 28330 – Смолян.
Заседанието бе ръководено от областния управител инж. Димитър Кръстанов, в присъствието на зам.- областните управители Емил Хумчев и Бейхан Дуран.

Срещата протече при следния дневен ред:
1. Създадена организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка.
2. Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи.
3. Осигуреното финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, както и заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи по общини и ведомства.
4. Планираните мероприятия на териториалните структури на министерствата и ведомствата във връзка с предстоящия зимен сезон.
5. Конкретни мотивирани предложения за организационни мероприятия или нормативни промени с цел подобряване на защитата при бедствия и при усложнена зимна обстановка

Направен бе обзор на взаимодействието на институциите в контекста на техните правомощия и бе обърнато внимание на превенцията в работата при подготовката за посрещане на зимния период.
Изнесена бе информация за създадените оперативни щабове и групи за действие на общини и структури при усложнена зимна обстановка, както и мерките за снабдяване на населението и търговската мрежа, осигуряването на обществените и образователни услуги и достъпа до здравно и медицинско обслужване.
Обсъдиха се въпроси, касаещи както спецификата на всяка една община, така и въпроси по организацията на снегопочистването, поддръжката на пътната мрежа в курорта Пампорово и пътните връзки към Смолян и Стойките. За обезопасяване на движението и нормалното придвижване по републиканския път Асеновград-Чепеларе се полагат усилия за навременно поставяне на мантинелите и запълване на страничните фуги със студенопресовани смеси.
И тази година общините обявиха, че имат неразплатени задължения от предишни години към снегопочистващите фирми.
Рудозем и Борино им предстои да завършат процедурите за сключване на нови договори с изпълнители за снегопочистване и поддръжка на общинската пътна мрежа.
Кметът на община Чепеларе обърна внимание за недостатъчния размер на средствата от държавния бюджет за разплащане на задълженията на общините към фирмите-изпълнители. Той предложи да бъде направена промяна в нормативната база и дейностите по зимна поддържка за планинските райони да бъдат остойностявани с по-висок коефициент.
От ОД „МВР”- Смолян и Областно пътно управление– Смолян изказаха препоръки за подобряване на взаимодействието и координацията по места, за чистенето на паркингите, прилежащите тротоарни и околни пространства от фирми, граждани и организации, за своевременното изпращане на достоверни сигнали и др.
Началникът на ОУ „ПБЗН” помоли общините, които не са сформирали доброволни граждански формирования за защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации да положат необходимите усилия за създаването им.
Доставчиците на електроенергия и вода на територията на областта изнесоха информация за своята готовност, за създадените екипи и предприетите мерки.
От РДГ и ЮЦДП разясниха процедурата при отсичане на надвиснали дървета в близост до пътното платно, които съдават реална опасност за движението и пешеходците, и състоянието и мерките за поддържане на горските пътища.
От 22 до 24 октомври, комисия по заповед на директора на ОПУ – Смолян, извършва преглед на техниката и готовността на фирмите, които извършват снегопочистването и поддръжката на републиканската пътна мрежа.
Директорът на Областно пътно управление инж. Костадинка Миланова докладва, че на телефон 0885/ 911 812 ще се приемат всички обаждания относно възникнали авариино-спасителни дейности и бедствени ситуации на територията на област Смолян.
В края на срещата Областният управител инж. Димитър Кръстанов обобщи изводите, подчерта необходимоста от добра координация между отделните институции, изпълнение на конкретните ангажименти и задължения, към което всяка заинтересована страна трябва да подходи с необходимата отговорност.