Областната комисия по заетост разгледа 11 идейни проекта за регионални програми за заетост

29 Октомври 2013, 1426 прочита

Днес от 11.30 часа в зала 201 на Областна администрация –Смолян се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие (ОСР), на което се обсъдиха и приеха предложения за регионални програми за заетост, които да бъдат включени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през 2014 година.
Основна тема на заседанието бе представяне и обсъждане на постъпилите идейни проекти за осигуряване на заетост от общините на територията на област Смолян.
Заседанието бе открито от инж. Димитър Кръстанов – Областен управител и председател на Комисията по заетост, в присъствието на двамата зам. областни управители - г-н Емил Хумчев и г-н Бейхан Дуран. Като представител на Регионалната служба по заетост участва г-жа Мария Георгиева – Директор на РСЗ - Пловдив.
Наред с представените предложения на всичките 10 общини от област Смолян, за първи път бе подадено такова и от НПО сектора, който ще се реализира в реалния сектор.
Предложенията бяха представени от Елица Чавдарова – експерт в Областна администрация-Смолян, след което последователно бяха подложени на обсъждане от представител на вносителя и присъстващите. Обсъдени бяха и конкретни препоръки към отделните приложения.
В изпълнение на чл. 31-33 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно Правилника за прилагането на закона и указанията по настоящата процедура, Комисията по заетост към ОСР реши така приетите идейни предложения да бъдат изпратени на вниманието на Министъра на труда и социалната политика за включване в НПДЗ – 2014 година за финансиране.