Поздравителен адрес от Областният управител по случай професионалния празник на Главна инспекция по труда

01 Ноември 2013, 1359 прочита

Областният управител изпрати поздравителен адрес до началника на смолянския отдел в Дирекция „Инспекция по труда” инж. Таньо Караиванов по случай професионалния празник на институцията. В поздравлението се казва:

Уважаеми инж. Караиванов,
Приемете моите поздравления за здраве и професионални успехи по случай празника на Главна инспекция по труда – 3 ноември! Считам, че въпреки превратностите в обществено-икономическото развитие на страната, вие като контролен орган винаги сте били гарант за спазване на трудовото законодателство и опазване живота и здравето на работещите хора. Уверен съм, че осъзнавайки отговорността която носите, всички Вие – ръководство, инспектори и служители се стремите да отговорите на обществените очаквания и нагласи за социална сигурност и справедливост. Затова още един път пожелавам на всички Вас да бъдете живи и здрави, удовлетворени и резултатни в изпълнение на високо отговорната ви дейност.

Честит празник!


С уважение:
ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН