ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНА СРЕЩА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04 Ноември 2013, 1365 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов инициира създаването на Обществен съвет като консултативен орган, който да подпомага дейността му в рамките на законовите правомощия и изразява волята на структурите на гражданското общество със следните направления: „Икономическо развитие”, „Социални дейности и здравеопазване”, „Земеделие, гори и околна среда” и „Образование, наука и култура”.
Общественият съвет се сформира на основание чл. 7 ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации и в изпълнение на управленската програма на Правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес-средата и демократизиране на управлението.
Учредителната среща ще се състои на 07 ноември 2013 г. от 14.00 часа в конферентната зала (киносалон) на Областна администрация - Смолян.
Канят се да вземат участие представители на държавни институции, общини, браншови организации, синдикати, неправителствени организации, граждански сдружения, асоциации, фондации, експерти в направленията, общественици и др.

Изтегли проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет