Обществен съвет към Областния управител се учреди в Смолян

07 Ноември 2013, 1202 прочита

Обществен съвет към областния управител на област Смолян бе учреден днес в сградата на Областна администрация. В структурата му влизат председател, в лицето на областният управител инж. Димитър Кръстанов, заместник-областните управители Емил Хумчев и Бейхан Дуран, Секретариат на Обществения съвет, който включва служители на Областна администрация и членове, които са представители на териториалните звена на изпълнителната власт в област Смолян, общините, браншови организации, синдикати, неправителствени организации, граждански сдружения, асоциации, фондации, експерти и общественици и др.
Участие в днешното първо заседание взеха над 100 души, част от които направиха своите първи конкретни предложения свързани с културата, туризма, здравеопазването, социалната сфера и др.
Всички участници в днешната среща приветстваха идеята на Областния управител за създаване на Обществен съвет, която е и в изпълнение на програмата на правителството за подобряване на бизнес средата, на диалога с гражданите и демократизирането на управлението. Според инж. Кръстанов Съветът ще бъде използван като постоянна форма на диалог между Областния управител на област Смолян и гражданското общество.
В края на срещата с единодушие се прие Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет. В него е записано, че Съветът е консултативен орган за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции и становища с цел намиране на общи решения на съществуващи проблеми при спазване на принципите на публичност и прозрачност.
Общественият съвет се създава със заповед на инж. Кръстанов и ще осъществява дейността си в сградата на Областна администрация.