Експерти от Областна администрация- Смолян взеха участие в среща по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

15 Ноември 2013, 1319 прочита

На 11-12 ноември 2013 г. в Триест, Италия се проведе работна среща и Министерска конференция по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива Италия.
На работната среща се представиха резултатите по Работните пакети 4 и 5 по проекта – анализ за развитие на транспортната инфраструктура в страните от ЮЕ и Транспортния модел. По време на Министерската конференция бе подписан и Меморандум за сътрудничество с представители на Министерствата на транспорта на държавите партньори по проекта, както и със самите партньори по проекта.
Проекта е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска инициатива – Италия. Общият бюджет е 3 025 246. 64 евро.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 20 септември 2014.
Партньорите са 28: Австрия, за България – Областна администрация Смолян, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна, Белгия. Областна администрация Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
Чрез изготвените доклади и анализи ще се изготви общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа за интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт.
Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които ще допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, както и свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори.