Съвместен проект насочен към хората в риск от социално изключване в Смолянско предложи областният управител инж. Димитър Кръстанов на работна среща с Агенцията за социално подпомагане

29 Ноември 2013, 1271 прочита

По инициатива на Агенцията за социално подпомагане се проведе двудневна работна среща в Девин с участието на Агенция по заетостта и териториалните им структури. На семинара присъстваха министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов с част от политическия си кабинет, областният управител инж. Димитър Кръстанов, депутатът от ДПС Мустафа Карадайъ, кмета на град Девин Цветалин Пенков и др.
В хода на дискусиите областният управител инж. Кръстанов отправи предложение да се осъществи съвместен проект през следващия планов период 2014 – 2020 г. между Агенцията за социално подпомагане и област Смолян в рамките на програмата за Европейско териториално сътрудничество. Идеята е чрез проекта да се осигури реална подкрепа за хората от Смолянски регион, които се намират в риск от социално изключване. На срещата бяха обсъдени основните насоки и задачи, свързани с реализацията на дейностите за подпомагане на най-уязвимите и социално бедни групи в страната.