Областният управител инж. Димитър Кръстанов постави въпроса за подходния път Рудозем – Ксанти на заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за Европейско териториално сътртудничество

29 Ноември 2013, 1255 прочита





Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за Европейско териториално сътртудничество (ЕТС) Гърция – България 2007-2013. Срещата се проведе вчера (28.11.2013 г.) в Хасково. На нея присъстваха делегации от гръцка и българска страна и представител на ЕК. В Комитета за наблюдение областният управител на област Смолян участва като пълноправен член с право на глас. Срещата се откри от ръководителя на българската делегация и съпредседател на комитета Климентина Денева, главен секретар на Министерство на регионалното развитие.
В рамките на заседанието областният управител инж. Димитър Кръстанов постави изключително важните въпроси, свързани с трансграничната пътна връзка Средногорци – Рудозем; подходен път Рудозем – Ксанти. По отношение на това, след предстоящата реконструкция на пътя Чепеларе – Соколовци, ще се завърши изцяло рехабилитацията на пътната връзка Асеновград – Смолян – Рудозем.
По време на срещата се направи анализ и оценка на досегашните проекти по Програмата за ЕТС между Гърция и България, както и планиране на дейностите за следващите седем години.
Програмата „Гърция – България 2007-2013“ се финансира в рамките на политиката за сближаване на ЕС по цел „Европейско териториално сътрудничество“. Тя включва 7 области от гръцка страна ( Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Сяр) и четири от българска (Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград). Основната цел на Програмата е да се засили сътрудничеството в избираемата територия чрез изпълнението на общи проекти в областта на околната среда, културата, инфраструктурата и граничната сигурност, туризма, предприемачеството, научните изследвания и прилагането на нови технологии. Четири са приоритетните оси - Качество на живот, Достъпност, Конкурентоспособност и човешки ресурси и Техническа помощ.