На съвместна пресконференция в Областна администрация се отчетоха реализираните проекти и инициираните законодателни промени касаещи Смолянска област

02 Декември 2013, 1238 прочита

По инициатива на областният управител инж. Димитър Кръстанов и с участието на народният представител от Коалиция за България Дора Янкова в Областна администрация се проведе пресконференция по въпросите, свързани с комплексното развитие на област Смолян.
Инж. Димитър Кръстанов откри срещата и благодари на журналистите, че се отзоваха на поканата. Той изтъкна, че се полагат усилия медиите да се държат в течение на случващото се в Областна администрация, както и за поетите ангажименти към региона. В началото на срещата областният управител набеляза няколко основни акцента, които имат важно значение за развитието на област Смолян и които са фокусирани в центъра на управленската дейност. На първо място той изтъкна успешно осъществените довършителни работи по ремонта, рехабилитацията и подготовката на републиканската пътна мрежа за предстоящият зимен сезон. Инж. Кръстанов подчерта добрата координация между структурите и фирмите, отговарящи за пътното поддържане през зимата.
Областният управител акцентира върху още няколко ключови въпроса, които с активното участие на г-жа Дора Янкова вече успешно приключват. Единият от тях е свързан със завършването на пътя Асеновград-Чепеларе. „Считам, че това е една добре свършена работа. Не мога да не отбележа активната намеса на г-жа Янкова в този случай, с което се осигури необходимото финансиране на тези дейности”, заяви инж. Кръстанов. Той отчете също изцяло готовата пътна отсечка Проглед-Пампорово, ремонтираната отсечка Пампорово-Смолян, както и завършеното машинно изкърпване на пътната отсечка Стойките в посока Смолян и частичния ремонт на Превала-Смолян. „Това е един тежък, дълго отлаган през годините ремонт и ние с удовлетворение отчитаме, че завършихме тези дейности от които гражданите-водачи на МПС и всички ние сме доволни”, каза още областният управител. Инж. Кръстанов допълни, че са осигурени средства за ремонт и изграждане на подпорната стена на пътя от автогара Пампорово до Стойките, като напролет започва рехабилитацията на тази отсечка. Приключени са и съдебните спорове по възлагането на техническият надзор на отсечката Чепеларе-Соколовци, която на този етап единствена се изгражда по ОП „Европейско териториално сътрудничество”. Областният управител посочи, че рехабилитационната програма на Агенция „Пътна инфраструктура” напълно отговаря на нуждите на Смолянски регион, т.к. за следващата година са предвидени средства за ремонт на пътищата Мадан-Златоград, Девин-Доспат, Михалково-Кричим до границата с Пазарджишка област.
Инж. Кръстанов отдели внимание и на състоянието на най-големият инфраструктурен обект в региона, а именно яз. Пловдивци. В тази връзка той заяви, че в началото на следващия строителен сезон е възможно да започнат довършителните работи по този обект, с което ще се гарантира водоснабдяването не само на общините Рудозем и Мадан, но и на прилежащите райони по поречието на р. Арда.
По отношение на пилотния модел за Водено от общността местно развитие инж. Кръстанов отбеляза, че Смолянска област запазва водещата си позиция сред всички останали области в страната.
От своя страна смолянският депутат от Коалиция за България Дора Янкова информира журналистите за активността с която се иницират редица законодателни промени. На първо място тя изтъкна предложението за произведените до 2000-та година коли да не се освобождават от екотакса. Тя посочи, че стремежа по отношение на политиката за МПС е от догодина този данък да стане имуществен, а екополитиката да се решава от общините. По отношение на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж г-жа Янкова посочи, че е поет ангажимент да се допуснат по-гъвкави форми на ранно пенсиониране, но идеята среща съпротива от двете политически групи на ГЕРБ и ДПС. Дора Янкова каза още, че е направено предложение в Закона за бюджета общините да не попадат в категорията 5% буфер по отношение на заплатите на общинските служители. „Надявам се предложението да получи подкрепа в пленарна зала, за да може общините на 100 % да получат своите заплати”, каза Янкова. Тя акцентира и върху публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” по която общините трябва да се готвят за кандидатстване. По нея такива възможности ще имат областните управи, общините и министерствата в хоризонт от 2 години. Янкова подчерта също, че в Бюджет 2014 са заложени голяма част от поетите от Коалиция за България ангажименти по отношение на минимална заплата, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст, по отношение на средствата за майчинство и за инвалидите.
Народният представител посочи, че са подкрепени измененията в Закона за водите, с което се дава реален старт на водната реформа. „За нашият район това са три големи водни проекта – за Смолян, Рудозем и Златоград. Положителното в тези водни проекти е, че ДДС ще бъде изискуемо през ВиК дружествата”, изтъкна г-жа Янкова. Тя отчете, че подготовката за изготвянето на Общинските планове за следващия седем годишен период тече много бавно.
Г-жа Янкова заяви още, че всички народни представители трябва да работят консолидирано. Според нея с държавна воля и обединени усилия в България ще се реализират редица интегрирани териториални инвестиции.
След отчета, който направиха областният управител и народният представител Дора Янкова, журналистите имаха възможността да задават въпроси.
В края на пресконференцията областният управител инж. Димитър Кръстанов пое ангажимента за провеждането на още една среща с медиите, при която да се отчетат конкретните резултати от шестте управленски месеца на страната и региона.