Поздравление на областният управител инж. Димитър Кръстанов по случай Международният ден на хората с увреждания

03 Декември 2013, 1248 прочита

Уважаеми госпожи и господа,

Приемете от мое име и от името на институцията, която представлявам най-сърдечни поздрави и благопожелания по повод Международния ден на хората с увреждания! Желая Ви крепко здраве, щастие, неуморни сили и кураж!
Празникът Ви е повод да отправим послание, за да разбере всеки човек и цялата общественост, че хората с увреждания не са различни от нас, а са част от нас. Децата с увреждания трябва да играят и учат с нашите деца. Връстниците ни с увреждания следва да са нашите колеги на работните ни места. Възрастните с увреждания трябва да бъдат обект на грижи от всички ни. Затова, нека с Ваша помощ с всеки изминал ден да чувстваме, че ставаме по-добри, да се раждат нови надежди, да възкръсва вярата в ценностите, които истински осмислят човешкия живот! И дано да съумяваме да пазим този дух!

Честит празник!

С уважение:
ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН