Осигурено е финансирането за изграждане на водопровод в община Неделино

04 Декември 2013, 1348 прочита

Правителството одобри целева субсидия от 92 500 лв. за капиталови разходи по бюджета на община Неделино. С тези средства ще се финансират неразплатените разходи за довършителни строително-монтажни работи по изграждането на водохващане и водопроводна връзка в общината. Така ще се осигури питейна вода за населението от района и захранване от водоемите на водоснабдителната система на гр. Неделино.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.