Областната комисия по заетост предложи за окончателно одобрение 4 проекта по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

05 Декември 2013, 1355 прочита

Днес от 14.00 часа в зала 201 на Областна администрация –Смолян се проведе заседание на Областната комисия по заетост с председател областният управител инж. Димитър Кръстанов. В срещата взе участие г-жа Мария Георгиева- директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” /РСЗ/ гр. Пловдив. През тази година средствата по национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" са в размер на 4,5 млн. лв. общо за цялата страна. Разпределението им е съобразено с два критерия. Първият е наличие на регистрирани в Бюрата по труда безработни лица, които са в трудоспособна възраст и които след 1 януари 2014 г. ще продължат да получават социално подпомагане. По прогнозни данни на РСЗ за Смолянска област тези лица са общо 261 души, а по данни на РД „Социално подпомагане”- Смолян броят им е 420 души. В тази връзка членовете от комисията се обединиха около идеята да се иска разширяване на обхвата на националната програма за Смолянска област. Другият критерии е равнището на безработица към 30 септември т.г. За област Смолян равнището е 19,4 %. Съобразно тези критерии за областта са предвидени 7 работни места за сумата от 22 546 лв. В отделните Бюра по труда са подадени 4 проекта, в които работодатели се явяват общините Борино, Девин, Мадан и Баните. В три от проектите са заявени по 2 работни места, а в четвъртия заложеният брой надвишава предвидения за областта. В тази връзка Областната комисия взе решение броят да се редуцира до 3 работни места. На срещата стана ясно, че ако има допълнителен финансов ресурс, ще се настоява подадените проекти от област Смолян да бъдат разширени.