Областният управител участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на ЮЦР в Хасково

10 Декември 2013, 1194 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов участва в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе в Хасково. На заседанието бяха обсъдени етапното изпълнение на оперативните програми /ОП/, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, действащи на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района.
Областният управител инж. Кръстанов, като член на работната група за подготовка на Споразумението за партньорство между ЕС–Р България 2014–2020 г., запозна участниците в срещата с новите финансови инструменти в рамките на пилотния модел на Водено от общността местно развитие и принципите на многофондовото финансиране.
На заседанието присъстваха зам. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев, областният управител на Кърджали, кметове от региона и представители на министерства и управляващи органи на ОП.