Инж. Димитър Кръстанов: Загубата на поминъка е в основата на тежките демографски процеси в Родопите. Има воля за намиране на положителни решения.

19 Декември 2013, 1347 прочита

„Загубата на поминъка е в основата на изключително тежките демографски процеси в Смолянски регион”, това заяви областният управител инж. Димитър Кръстанов днес на пресконференция, посветена на резултатите от шестмесечното управление. Той изтъкна, че основен ангажимент за всички трябва да бъде осигуряването на нормални европейски условия на труд, с което да се обезпечи прехраната и сигурността за хората. Според него има воля за намиране на положителни решения на проблемите в региона.
Като първа и много важна реализирана цел в тази посока, инж. Кръстанов изтъкна успешното привличане на вниманието на българското правителство върху проблемите на Родопите, което по думите му, през последните 15 и повече години е липсвало. В тази връзка е прието предложението Смолянска област да заеме конкретно и значимо място в предстоящото за подписване Споразумение България-ЕС. „Отстоявайки интересите на нашето население, ние съумяхме да поставим проблемите на всичките 10 общини на вниманието на правителството и с това да видим как може да се подобри живота на хората в Родопите и да се компенсира относителното изоставане в развитието на региона”, изтъкна областният управител. Той допълни, че се прилагат подходи които са насочени към утвърждаване на взаимодействието и координацията с всички органи, без значение от кого и от какъв период се оглавяват. „Ние не правим разлика между общините, а търсим преди всичко интересите на населението, което е избрало тези легитимни местни власти” подчерта инж. Кръстанов. Той изтъкна, че се полагат усилия, които водят до конкретни резултати, като се избягва празното говорене и се търсят решения, които да водят до значителни изменения. „Наше кредо е да не бъркаме усилията с резултатите. Практично подреждаме нещата така, че администрацията да не се превърне единствено в орган който задава алтернативи, без да участва в тяхната реализация” подчерта областният управител.
Инж. Кръстанов посочи, че сред приоритетите на Областната администрация стои доизграждането и развитието на инфраструктурата. В тази връзка той заяви, че на първо място са пътищата, на второ – водоснабдителните системи, в т.ч. яз. Пловдивци. На трето място, подготовката за развитие на геотермалните централи и ситеми в Смолянски регион. Друг приоритет са науката, културата и образованието. Инж. Кръстанов изтъкна реиндустриализацията като още един много важен приоритет, а именно възстановяване на произодителните сектори в сферата на овцевъдството, месодайното говедовъдство и развитието на планинското земеделие. Областният управител заяви, че през този шестмесечен период на управление са създадени необходимите условия през следващата 2014 г. да се реализират голяма част от тези начинания.
Инж. Кръстанов каза още, че по стратегически важния Лот 14 Асеновград-Чепеларе, успешно са привлечени допълнителни ресурси, с които пътя вече е с изцяло положен износващ пласт, с изцяло изградени предпазни огради и положена хоризонтална маркировка. Довършителните дейности по него ще се осъществят през юни 2014 г. Ремонтирани са също пътищата около курорта Пампорово и които все още са в процес на изграждане по Лот 27. Това са ръчно изкърпения път Пампорово-Смолян и пътя Стойките-Смолян, по който е положен 1 450 тона асфалт. През шестмесечния период в пълна степен са готови за начало на строителни и рехабилитационни дейности пътищата Чепеларе-Соколовци, Златоград-Мадан, Девин-Доспат, Пампорово- Стойките. „Това е една много амбициозна, но осъществима рехабилитационна програма за следващата година, която ще ни даде възможност пътната мрежа в Смолянско до известна степен да отговаря на съвременните изисквания” подчерта Кръстанов. По думите му съществува готовност и от българска, и от гръцка страна, за изграждане на пътната връзка Смолян-Рудозем-Ксанти. Не на последно място съществува идеен проект за пътя Пловдив-Асеновград-Смолян-Рудозем, по който ще се работи по метода „разходи-ползи” и който ще бъде придвижен през следващата година.
По отношение на реиндустриализацията на региона е много важна директната връзка с инвеститорите и въмзможността да се акумулира в центъра на Родопите постоянен финансов ресурс по отделните направления. В тази връзка, инж. Кръстанов посочи, че чрез пилотния модел на Водено от общността местно развитие (ВОМР) ще се генерират минимум 150 млн. лв., които ще бъдат акумулирани в област Смолян. Тези средства ще бъдат насочвани за развитието на онези отрасли, за които е преценила местната общност, че са най-съществени и значими и ще дадат най-добър резултат за хората. Направленията които ще получат подкрепа са няколко: - насърчаване на устойчивост и качествена заетост в подкрепа на мобилността на работната сила; - насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; - инвестиции в образованието и повишаване на квалификацията; - повишаване на конкурентноспособността на местния бизнес; - съхраняване и опазване на околната среда; - насърчаване на иновациите.
Областният управител каза още, че развитието на геотермалните централи и системи е едно ново направление, чието начало е положено в Златоград още през пролетта на 2009 г. Тогава е направена първа копка на помпената станция на топлопровода Ерма река- Златоград. Инвестиционните намерения в тази връзка са насочени към Златоград, Рудозем, Баните и Девин. Това са райони в които се отчита потенциала на геотермалната енергия, макар че се намират в различни етапи. Водите могат да се използват многоцелево, както за отопление на обществени и жилищни сгради, за изграждане на оранжерии и на топловодни басейни за отглеждане на топловлюбиви рибни пасажи, така и за нуждите на хотелите за СПА процедури. По думите на инж. Кръстанов тези проекти са много важни за региона и ще дадат възможност за отварянето на много работни места. „Считам, че е положена много добра основа за една успешна 2014 година. Но активността на местните общности е важна, за да съумеем съвместно да разработим най-съществените за региона проблеми и да намерим тяхното адекватно решение”, каза в заключение инж. Кръстанов.