Под патронажа на областния управител д-р Петър Фиданов и областните управители на Пловдив и Кърджали утре ще се проведе семинар на тема “Практики за овладяване на свлачищата в Родопите”

13 Септември 2007, 2043 прочита

Под патронажа на областния управител д-р Петър Фиданов и областните управители на Пловдив и Кърджали инж.Тодор Петков и инж.Ангел Коджаманов утре ще се проведе регионален научно-практически семинар на тема “Практики за овладяване на свлачищата в Родопите”.
Обучението се организира от Научно-технически съюз по строителство в България и ще започне от 10.00 ч. в зала 201 на Областна администрация.
Очаква се да присъстват представители на университетските и научни среди, на Областните пътни управления в трите областни града, както и представители на общините в Смолянска област.
Основни доклади ще представят:
чл.-кор.Илия Бручев – “Национална програма 2007-2015г. за овладяване на свлачищата и актуализирана карта в частта им за Родопите”;
проф. д-р Божидар Божинов – “Състояние и овладяване на свлачищата в България и Родопите”;
инж.Диана Палагачева – “Свлачищни процеси по републиканската инфраструктура в Смолянска област”;
инж.Стефко Бурджиев – “Свлачищини и ерозионни процеси и организацията на интегрираната превантивна дейност на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии”;
инж.Стоянка Карадинкова – “Проява на свлачищни процеси в Родопския масив”.
Уважаеми колеги, поканени сте да присъствате на семинара, след който ще имате възможност да зададете и въпросите си.

Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
13.09.2007 г.