В Областна администрация-Смолян се проведе работна среща относно финансовите възможности на ВОМР

13 Януари 2014, 1198 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов, съвместно с кмета на община Смолян Николай Мелемов, проведоха работна среща с избираемите кметове от общината. Срещата се проведе в Областна администрация. Повод за нея бе разясняването на възможностите за финансиране на проектни предложения в рамките на модела Водено от общността местно развитие. Очертани бяха приоритетните области, които ще подлежат на финансиране. Това са конкуретноспособна местна икономика, иновация и устойчивост на природната среда, която включва мерките за създаване на нови форми на бизнес, реализиране на алтернативни икономически дейности, развиване на туристическия потенциал, опазване и поддържане на околната среда и др. Втора приоритетна област – Социално включване и устойчивост, към която влизат мерките за здравеопазване, социални услуги и дейности, културни инициативи и др. Образование и заетост е третата приоритетна област с мерки за повишаване качеството на образователния процес, подобряване на училищната среда, създаване на устойчиви работни места, заетост на младежи и др. Извън обсега на ВОМР остават дейностите във ВиК сектора и рехабилитацията на пътната (улична) мрежа, които ще получат финансиране по други направления.
На работната среща присъстваха още Марин Захариев, зам.-кмет на община Смолян и инж. Момчил Караиванов, директор на Специализираната администрация към Областна администрация- Смолян.