Комисията по заетост съгласува предложения от РИО- Смолян държавен план-прием за 2014/2015 г.

31 Януари 2014, 1221 прочита

Днес /31 януари/ се проведе работно заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие под председателството на областният управител инж. Димитър Кръстанов и с участието на неговия заместник г-н Бейхан Дуран. На заседанието бе съгласуван и приет предложения от Регионалния инспекторат по образование /РИО/ държавен план-прием по професии и специалности за учебната 2014/2015 г.
Началникът на РИО- Смолян г-н Иван Муцевски информира, че план-приемът е изготвен преди всичко на базата на направените предложения от директорите на училища и на изготвените становища от страна на общините. Той подчерта, че водещо в него е запазване на устойчивостта на училищата и гарантиране на тяхното по-нататъшно развитие.
В обстоен анализ старши експертът по професионално образование в РИО – Смолян, инж. Нина Алексиева обобщи резултатите от вече осъществения държавен прием в Смолянска област през 2013/2014 г. След това тя представи и проекта за прием за учебната 2014/2015 г. Тя посочи, че приемът засяга общо 34 училища в област Смолян, които са разпределени както следва: 9 професионални гимназии, от които шест училища към МОН, едно към МЗХ и две училища на общинско финансиране. Две са профилираните гимназии, а средно образователните училища - 14. Завършващите седми клас през тази учебна година са 904, а 550 са завършващите осми клас.
Съгласно направените предложения от РИО- Смолян учениците ще се обучават през следващата 2014/2015 учебна година в 14 профилирани и 4 професионални паралелки след завършен седми клас. След осми клас са заложени 21 професионални паралелки, в т.ч. 1 специално образователна, 5 задочни форми и 11 непрофилирани паралелки.
След направените разисквания, Комисията по заетост съгласува предложението на началника на РИО - Смолян за приема по професии и специалности за учебната 2014/2015 г., като предложението ще бъде предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на образованието и науката.