„Горубсо-Мадан” АД получи разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площта „Петровица север”

05 Февруари 2014, 1218 прочита

Акционерното дружество „Горубсо-Мадан” получи разрешение за търсене и проучване на подземни богатства, след като проектът получи одобрение на днешното правителствено заседание. Срокът на разрешението е за три години. Дружеството ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площта „Петровица север”, разположена на територията на община Мадан. Работната програма е на стойност 412 хил. лв., вкл. 35 хил. лв. за рекултивационни дейности.