Десет населени места в община Смолян и две пътни връзки ще получат целево финансиране по ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

06 Февруари 2014, 1299 прочита

На вчерашното си заседание Правителството на РБ одобри разпределението на средствата от държавния бюджет по Публично инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. От внесените общо 43 проектни предложения, одобрените за област Смолян са 18 проекта за общините в региона и 2 проекта с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура”. По общини одобрените проекти са както следва: община Баните – 3 бр., община Борино – 1 бр., община Девин – 5 бр., община Златоград – 1 бр., община Неделино – 2 бр., община Рудозем – 3 бр., община Смолян – 2 бр. и община Чепеларе – 1 бр.
За град Смолян се предвижда ремонт и рехабилитация на спортната зала, на градският плувен басейн, както и изграждане на открита спортна площадка. Също така се предвижда рехабилитация на улици и благоустрояване на места за обществено ползване за десет населени места в община Смолян. Това са селата Смилян, Могилица, Момчиловци, Виево, Левочево, Славейно, Влахово, Търън, Петково и Кутела.
Пътищата, които ще се рехабилитират са ІІІ-864 Пампорово - Стойките с дължина 7, 251 км. и ІІІ-865 Средногорци – Ляска с дължина 7,473 км.
За общините са заделени 18,6 млн. лв., а за пътните обекти в Смолянски регион 3,5 млн. лв. Основно това са проекти, които имат добавена стойност в социалната инфраструктура, пътните обекти, обекти за благоустрояване на населените места и такива, за които десетилетия не са отделяни никакви обществени ресурси. Постановлението на МС предвижда 30% авансово разплащане във връзка с финансирането на съответните проекти.
Това правителствено решение категорично потвърждава заявените програмни намерения за отделяне на специално внимание на отдалечените региони, с оглед да се постигне динамично развитие и намаляване на междурегионалните различия.