Областният управител обсъди на работна среща изпълнението на проекта за рехабилитация на път ІІ-86 в частта Чепеларе-Рожен-Соколовци

13 Февруари 2014, 1032 прочита

Днес областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с ръководството на фирма „Интегрирани пътни системи” АД, която е изпълнител на рехабилитацията на пътен обект ІІ-86 в частта Чепеларе-Рожен-Соколовци. На срещата присъстваха още инж. Емил Миланов, началник отдел „Държавна собственост и устройство на територията” и главен експерт инж. Денка Стоева от Областна администрация-Смолян. Бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани със започване на изпълнението на проекта за рехабилитация на пътния участък. Имайки предвид, че път ІІ-86 е една от най-важните и натоварени пътни артерии в област Смолян, бяха обсъдени и възможности в хода на строителството да се избегнат евентуални затруднения за автомобилното движение. Целта е рехбилитацията да се осъществява без да се налага спиране на движението, а в случаите когато особеностите на пътя го изискват, това да става поетапно за няколко часа.
Съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, рехабилитацията на пътната връзка се администрира, на ниво строителни разрешения и съгласуване на технически проекти, от областният управител на област Смолян.
Рехабилитацията на път II-86 в частта Чепеларе-Рожен-Соколовци е част от проекта „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще“, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013. По тази програма ще бъдат основно ремонтирани около 14 км от второкласния път. Строителните работи на обекта ще започнат с подобряване на метеорологичните условия.