В Областна администрация-Смолян се проведе „Мобилна образователно-трудова борса- 2014”

17 Февруари 2014, 1183 прочита

Със съдействието на областният управител инж. Димитър Кръстанов днес в Областна администрация се проведе „Мобилна образователно-трудова борса- 2014”. Инициативата е на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – филиал Смолян, чиято идея е този форум да се превърне в традиционен, с участието на всички партньори в образователна сфера и работодатели на територията на област Смолян.
На срещата присъстваха представители на държавната и местна власт, представители на средни и висши учебни заведения, работодатели, представители на НПО и младежки организации.
Форума се откри от областния управител инж. Димитър Кръстанов, който в своето изказване заяви, че водещата идея на подобни форуми е за намиране на конкретни решения, с които максимално да се доближат реалното производство и образователните нужди и потребности. Той подчерта, че само чрез рационалната оценка на партньорството и качествена образователна визия може да се стигне до ефективни резултати. „Това, което се прави няма окраска, нито идеологически елементи, има ясна насоченост да дава на нашите деца възможност за пълноценна реализация” изтъкна инж. Кръстанов.
Срещата продължи под ръководството на директора на ВСУ „Черноризец Храбър” доц. д-р Станислав Коев, който изказа благодарността от името на цялото висше учебно заведение за оказаната подкрепа от страна на областния управител на област Смолян.
Проф. д-р Петър Христов, декан на Юридическия факултет и член на УС на ВСУ "Черноризец Храбър” представи новата визия на филиала в Смолян и очерта насоките за нейното реализиране. По негови думи вниманието на ръководството е основно фокусирано върху Родопите, като изтъкна идеята, че „Планината заслужава да има свой университет, който да бъде изграден в съответствие с модерните тенденции за интеграция между висшите училища. За целта е съставена Стратегия за интернационализация на дейноста на филиала в Смолян. В нея се изхожда от идеята за обединяването с други университети от страната и чужбина, за да се създаде един конкурентоспособен образователен продукт. „Преобразуването на филиала в Смолян във факултет „Туризъм и устойчиво развитие“ е условие за неговото интегриране в международен академичен алианс „Родопски университет“ заяви проф. Христов. По думите му в него ще бъдат поканени за участие структурните звена на Пловдивския университет и на БАН, които са разположени в Родопите, както и голяма част от гръцките университети (Драма, Ксанти, Комотини). Проф. Христов каза още, че през тази учебна година във ВСУ-филиал Смолян е разкрито професионалното направление „Туризъм“ със специалност „Хотелиерство и ресторантьорство“. В него е предвидено засилено езиково обучение, стажове в български и чужди големи хотелски вериги. Наред с това, от следващата учебна година ще бъдат предложени и нови специалности, като „експедиционен туризъм“, „ловен туризъм“ и др. Като водещото в подготовката на учебните планове по тях ще бъде взаимовръзката на обучението с бизнеса. Деканът на Юридическия факултет във ВСУ добави също, че основно се залага на собствения академичен състав, но същевременно ще бъдат привлечени водещи български и чуждестранни специалисти. Наред с това ще се създаде и млад кадрови научен потенциал от местни хора.
В края на срещата, доц. д-р Станислава Минева и доц. д-р Галина Милева от катедра „Сигурност и безопасност” към ВСУ „Черноризец Храбър“, представиха професионалното направление „Национална сигурност“ с неговите специалности и допълнителни дейности, които съпътстват обучението.