Eкспертна работна среща България – Гърция

29 Октомври 2007, 2024 прочита

На 26 октомври Областна администрация бе домакин на експертна работна среща по проект „Създаване и устойчиво управление на трансгранични екологични мрежи между България и Гърция”. На срещата присъстваха Таренидис Панайотис – Зам. Областен управител на префектура Ксанти- Гърция и Камариянакис Андреас- експерт от префектура Ксанти, както и представители от Областните администрации от трансграничния региони и представители на заинтересованите страни .
Г-жа Камелия Георгиева - Зам. Ръководител на проекта представи накратко целите, мисията на проекта, както и проекта на разработената Програма за устойчиво развитие на екомрежите в трансграничните региони. Обсъдени бяха и проектите на разработените работни процедури, а именно:
- Структура и Правила за работа на Съвместният комитет за управление на трансграничната българо-гръцка екологична мрежа, която е координационно тяло, функциониращо в рамките на Трансграничната мрежа на Областните управители от България, Гърция и Турция .
- Работни правила на Постоянният секретариат на Съвместният комитет за управление на трансграничната българо-гръцка екологична мрежа
Срещата бе изключително ползотворна. Очертаха се предстоящите действия, допринасящи за бъдещото съвместно трансгранично сътрудничество.