Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще проведе търговски мисии до Австрия и Германия с участието на български предприятия

28 Февруари 2014, 1226 прочита

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия / ИАНМСП/ обяви провеждането на търговски мисии до Австрия и Германия с участието на български предприятия. Първото участие ще се проведе в периода 31.03.2014 г.-02.04.2014 г. в Линц, Австрия, където ще се осъществят двустранни срещи за секторите Информационно-комуникационни технологии /ИKТ/ и химическа промишленост /произвоство на пластмаси и др. химически тъкани и сплави/. В периода 31.03.2014 г. – 03.04.2014 г. ИАНМСП организира второто участие на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с двустранни срещи и посещение на международно специализирано изложение InCosmetics 2014. То ще се проведе в Хамбург, Германия.
Крайният срок за подаване на заявките за участие и за двете търговски мисии е 07.03.2014 г.
ИАНМСП поема разходите за един представител от предприятие-участник. В тях се включват разходите за самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване на каталог на българските участници в ърговската мисия и др.
Подробна информация за условията за участие е публикувана на интернет страницата на Агенцията. Допълнителни разяснения могат да бъдат получени от служители в отдел „Международно сътрудничество” в ИАНМСП. Или на телефони 02/ 940 79 77 /за Австрия/ и 02/ 940 79 75 /за Германия/.
Търговските мисии се организират по проект №BG-161-PO003-4.2.01-0001 - „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Конкурентоспособност”.