Програма "Европа за гражданите" 2014-2020 г. бе представена днес в Областна администрация-Смолян

18 Март 2014, 1343 прочита

Днес в Областна администрация- Смолян се проведе информационна среща по Програма "Европа за гражданите" 2014 – 2020 г. съвместно с Европейски граждански ресурсен център /ЕГРЦ/. Участие в срещата взеха представители на общини, НПО и други заинтересовани страни. Срещата бе открита от главен експерт Жасмина Бошнакова с участието на гл. експерт Елица Чавдарова. Програмата бе детайлно презентирана от г-жа Зина Любенова, ръководител проекти на ЕГРЦ. Г-жа Любенова представи информация за дейността на Европейския и Националния център по програмата. Тя уточни, че основната им цел е да предоставят информация, експертиза и консултации, както и да оказват техническа и методическа помощ при разработването на проектите. Цялата презентация бе подкрепена с практически казуси. Целта е да се даде възможност на потенциалните бенефициенти да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи.
186 млн. евро са предвидени за новия период на финансиране на програмата. По нея ще се финансират международни и местни проекти, засягащи общоевропейски теми, свързани с гражданското общество в ЕС. През новия рамков период ще се дава предимство на проекти, които обединяват различни НПО, местна власт, изследователски институти и др. Програмата е разделена в две направления – „Европейска памет” и „Демократична ангажираност и гражданско участие”. Ще се работи по три поднаправления – побратимяване на градове, създаване на мрежи от градове и проекти на гражданското общество. Приоритет ще се дава на онези проекти, които са креативни, иновативни и дават разнообразие. Допълнително ще се стимулират тези идеи, в които са включени граждани в неравностойно положение.
"Европа за гражданите" е програма на Европейската общност, която се ръководи и финансира от Европейската комисия. Тя е предназначена да насърчи активното европейско гражданство. За да постигне това, програмата цели да насърчи сътрудничеството между граждани и граждански организации в различни страни. Така те могат да се обединят и да действат в европейска среда, която уважава тяхното многообразие. Кандидатстването по програмата е само по електронен път.