ИАНМСП провежда информационни срещи в страната по проект за развитието на експорта

20 Март 2014, 1194 прочита

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ в периода 19 – 27 март 2014 г. организира информационни срещи по проект за развитието на експорта в градовете: Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и Плевен. В Пловдив срещата ще се проведе на 26 март /сряда/ от 11.00 часа. За целта е осигурена зала в Областна администрация-Пловдив, ІІІ етаж, на адрес пл. Никола Мушанов № 1.
По време на срещите експертите на ИАНМСП ще запознаят представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число с условията за участие на фирмите в: международни специализирани изложби и панаири, бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни, регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg. Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни. Входът е свободен.
Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. Неговата цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на европейския и световните пазари, както и ефективно използване на предимствата на европейския пазар от българските компании.