Областният управител взе участие в утвърждаването на окончателния текст на Споразумението за партньорство на Р България

27 Март 2014, 1105 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов взе участие в заседанието на МС, провело се на 26 март т.г. Един от основните въпроси, по които се произнесе кабинетът, бе Постановлението за утвърждаване на окончателния текст на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Текстовете в Споразумението, които засягат финансовия инструмент Водено от общността местно развитие /ВОМР/, остават във вида и съдържанието, които удовлетворяват потребността на Смолянска област от прилагането на териториалния подход чрез многофондово финансиране, и чертаят добри перспективи за региона в настоящия програмен период.
Документът е разработен при спазване на принципа за партньорство – с участието на представители както на администрацията, така и на местните власти, социално-икономическите партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и др.
Споразумението за партньорство ще бъде предоставено на ЕК до 22 април 2014 г. за провеждане на официални преговори за неговото одобрение.