Проведе се работна среща за актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Смолян

28 Март 2014, 1175 прочита

Днес, 28.03.2014 г., областният управител инж. Димитър Кръстанов откри втората работна среща на членовете на Звеното за координация, мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Смолян /2011-2015/. Срещата премина под председателството на зам. областния управител Бейхан Дуран и с участието на главен експерт Елица Чавдарова от отдел “Координация и административен контрол, и регионално развитие”. На срещата присъстваха представители на териториалните структури на държавна власт, представители на общини и НПО.
Дневният ред на срещата включваше презентация на реализираните дейности в област Смолян по Междинния преглед на Областната стратегия и представяне на проекто-текста за нейното актуализиране. Заложените промени са съгласувани с ОСР и са утвърдени от областния управител на област Смолян и директора на РДСП – Смолян. Обмени се информация какви трудности общинските екипи са срещнали в работата по Междинния преглед. В тази връзка се изтъкна добрата координация и помощ, оказана на областно ниво. Предстои общинските екипи по стратегическото планиране на социални услуги също да актуализират своите общински стратегии.