Заместник областния управител участва в семинар в Брюксел по въпросите за преодоляване на различията в европейските региони

07 Април 2014, 1118 прочита

На 03.04.2014 год. в Брюксел, Белгия в Европейския парламент се представи проекта "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Участие взеха зам.областния управител на област Смолян Емил Хумчев и Жасмина Бошнакова - експерт от екипа на проекта. Семинара бе на тема: Преодоляване на различията в европейските региони и новите насоки на TEN-T по отношение разширяването към Западните Балкани и приноса към европейската кохезионна политика на ЕС
Разглежданите въпроси бяха следните:
1.Европейско териториално сътрудничество и нови насоки за TEN-T: основните приоритети и предизвикателства.
2.Макрорегионите и ETC - Транснационално и междурегионално сътрудничество.
3.Приносът ACROSSEE проекта за развитието на транспорта и сътрудничество в Югоизточна Европа.
Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива Италия. Областна администрация Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
На семинара ръководителят на проекта от водещата организация представи резултатите от анализа за развитие на транспортната инфраструктура в страните от ЮЕ и Транспортния модел.
Проекта е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Водещ партньор е Централна Европейска инициатива – Италия. Общият бюджет е 3 025 246. 64 евро.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и ще продължи до 20 септември 2014.
Партньорите са 28: Австрия, за България – Областна администрация Смолян, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна, Белгия.
Чрез изготвените доклади и анализи ще се приеме общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа, интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт.
Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които да допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори, чрез обслужването на операторите на едно гише.