Читалищата от област Смолян се включват с проекти по обявена конкурсна сесия

25 Април 2014, 1144 прочита

Читалищата от област Смолян се включват с проекти по обявена конкурсна сесия, съобщи ръководителят на РЕКИЦ “Читалища” в Смолян Недялка Мачокова. За осъществяване на целите за модернизация и устойчиво развитие на народните читалища като съвременни центрове за развитие на местните общности за 2014 г. в Централния бюджет на Р. България за 2014 г. са предвидени допълнителни целеви средства. В тази връзка Министерството на културата обявява конкурсна сесия за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища за 2014 г. Средствата се предоставят в две сесии. Първата започва на 15.04.2014 г. и е със срок за подаване на документи до 30.04.2014 г., включително. Право за участие имат всички читалища, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 8 и чл. 10 от Закона за народните читалища.
За 2014 г. целеви финансови средства се предоставят за следните тематични области: Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства – искана финансова подкрепа в размер до30 000 лв.; Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд – искана финансова подкрепа в размер до 20 000 лв., в това число до 5000 лв. за попълване на библиотечния фонд; Техническо оборудване, библиотечен и друг специализиран софтуер – искана финансова подкрепа в размер до 5000 лв.
Народните читалища могат да кандидатстват в една сесия с по един проект по не повече от две от посочените в чл. 3 тематични области. Експертно-консултантска и информационна дейност по разпоредби, условия, документи и начини на кандидатстване за целево финансово подпомагане дейността на народните читалища, се извършва от експерти на РЕКИЦ ”Читалища”, област Смолян.