Зам.-областният управител Красимир Нейчев замина на работно посещение в Австрия

27 Ноември 2007, 2035 прочита

Зам.-областният управител Красимир Нейчев замина на тридневно работно посещение в Провинция Долна Австрия днес заедно с областни управители и кметове от югоизточна България. Визитата е по покана на тамошния губернатор д-р Ервин Прьол.
По време на посещението делегацията от нашата страна ще се запознае с постигнатия опит на взаимодействие между местните власти, инфраструктурните компании и структурите на ЕС. Също така ще се запознае с усвояването и използването на източниците и възможностите за финансиране на дейности и проекти на местно ниво от фондовете на ЕС. Групата ще проследи и най-новите технологии и практики в Австрия в сферата на електроснабдяването, водния сектор, третирането на битовите отпадъци и използването на биомаса, като алтернативен източник на енергия.
В програмата на визитата е предвидено посещение на административния център на град Санкт Пьолтен – областен център на Провинция Долна Австрия и среща с губернатора, на тамошни Клиентски центрове на ЕVN AG, а също така и на тамошна ТЕЦ.Невелина Караасенова
Ст.експерт “Връзки с обществеността”
27.11.2007 г.