Двудневен семинар за превенция на домашното насилие се проведе в Областна администрация- Смолян

30 Април 2014, 1242 прочита

На 29 и 30 април 2014 г. в сградата на Областна администрация- Смолян се проведе двудневен семинар с над 20 участника по проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян”. Ръководителят на РЕКИЦ „Читалища”- област Смолян г-жа Недялка Мачокова съобщи, че проектът се осъществява от фондация „Български фонд за жените” в партньорство с Народно читалище „Обединение 1913”- гр. Кърджали и Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие- гр.Смолян, с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. Обучението се реализира със съдействието на г-жа Станимира Хаджимитова – директор фондация „Джендър Проект за България”, г-жа Петя Петкова от фондация "Български център за джендър изследвания" – клон Хасково и г-жа Йоланта Пойдовска- координатор за област Смолян. Семинара съдейства за повишаване информираността на местните общности и заинтересовани страни за подкрепа и защита на хора, преживели домашно насилие, както и да подпомогне мобилизирането на местни ресурси за създаване и реализиране на местни политики и програми за превенция на домашното насилие и подкрепа на уязвими групи.
На срещата се разискваха въпроси за създаване на устойчив механизъм и превенция на домашно насилие в помощ на учители, педагогически съветници и социални работници, работещи на областно и общинско ниво, които имат отношение към сферите на превенция на населението. Цели се да се повиши капацитета на работа по проблеми на домашното насилие в няколко основни посоки – същност и динамика на домашното насилие, причини за насилието, законовата рамка и политическите мерки за превенция и защита на жертвите, роля на специалистите от подпомагащите професии за противодействие на домашното насилие.
Участниците получиха сертификати, връчени от директора на фондация „Джендър Проект за България”.