Над 60 читалища от област Смолян се включиха в обявената от Министерството на културата конкурсна сесия за целево финансово подпомагане

07 Май 2014, 1092 прочита

Над 60 читалища от област Смолян се включиха в обявената от Министерството на културата конкурсна сесия за целево финансово подпомагане за 2014 г., съобщи Нeдялка Мачокова- ръководител РЕКИЦ "Читалища" област Смолян. Целево финансиране се предоставя за следните тематични области: частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценични и библиотечни пространства, за които исканата финансова подкрепа е в размер до 30 000 лв.; художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд –в размер до 20 000 лв., в това число до 5000 лв. за попълване на библиотечния фонд; техническо оборудване и библиотечен софтуер – исканата финансова помощ е в размер до 5000 лв.
Народните читалища кандидатстват в една сесия с по един проект за не повече от две от посочените три тематични области. Обявената от Министерството на културата конкурсна сесия е първата, която предоставя значимо финансиране за подпомагане дейността на народните читалища.
Представените проекти от читалищата на територията на област Смолян са за над половин милион лева.