В Областна администрация-Смолян се проведе работна среща с институциите–партньори в националната кампания за детска безопасност на ДАЗД

08 Май 2014, 992 прочита

Днес, в зала 115 на Областна администрация- Смолян бе проведена работна среща за координиране на планираните местни инициативи на институциите – партньори в Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”.
Срещата премина под ръководството на областният управител инж. Димитър Кръстанов, като участие взеха директорът на РДСП – Смолян г-жа Сийка Иванова, директорът на БЧК – Смолян г-жа Мария Делева, представители на Регионална здравна испекция, ОД на МВР, областна и общинска администрации в град Смолян.
Целта на събирането бе да се съгласуват действията на институциите, които работят на областно ниво по отношение повишаване информираността на подрастващите за основните опасности в бита и заобикалящата ги среда. Като такива се очертаха: работата в близост до електрически уреди, контакти, кабели, проводници и др.; огънят и опасността от пожар и изгаряния; работа с остри и режещи предмети; нараняване при падане и подхлъзване; опасности от отравяне или изгаряне при употреба на почистващи и дезинфекциращи препарати; детската безопасност на пътя и в превозното средство; опасност от удавяне при игра до водни басейни, реки и канали; поведение при игра на детските площадки; опасностите, които крият отворените шахти, строителните обекти и рушащи се сгради.
В играта, любимото на децата занимание, се крият най-сериозните опасности за тях. Явните опасности трябва да могат да бъдат видяни, а скритите предположени.
„Децата са на първо място. С общи усилия на институции, организиции, родители и граждани, те трябва да изградят модел на поведение, който ще им помогне да останат в безопасност при игра, на пътя, при тяхното ежедневие в бита. Това е наша обща задача” заяви своята категорична позиция областният управител. Директорите и представителите на институциите изложиха своите становища в съответствие със своите законови възможности и правомощия. Бяха обсъдени конкретни предложения за съвместна работа с училища и детски градини, както на общинско, така и на областно ниво.
Националната кампания официално стартира на 23 април 2014 г. и бе обявена на заседание на Съвета на децата към ДАЗД. Тя включва провеждане на Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива, проект или програма в подкрепа на детската безопасност и Национален конкурс за детска рисунка, фотография или фотоколаж на тема „Победи опасността!”. Конкурсите се организират от ДАЗД в партньорство с държавни институции, органи по закрила на детето и граждански организации. Приемането на заявленията с предложения за участие е в срок до 3 ноември 2014 г. Награждаването на авторите на отличените инициатимви се предвижда да бъде на 20 ноември 2014 г. Формулярите за участие може да свалите от сайта на агенцията на адрес: sacp.government.bg или от тук http://www.region-smolyan.org/news.php?id=859
За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Невена Илиева, държавен експерт в дирекция „Държавна политика на детето“; тел.: 02/933 90 36 и 0876/ 610 650; e-mail: nevena.ilieva@sacp.government.bg.