Областният управител представи доклад до министъра на финансите за напредъка по одобрените проекти към Публичната инвестиционна програма

09 Май 2014, 1166 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов представи доклад до министъра на финансите и председател на Междуведомствения съвет за напредъка по процедурите за обществени поръчки по одобрените проекти към ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Задължението на областния управител за това произтича от ПМС № 4 за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми, и прозрачно изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. В тази връзка за по-добра прегледност, информацията е изпратена в табличен вид с резултатите от проведените процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проекти по общини.
В срок до 2 юни 2014 г. Областният управител ще изисква от общините –бенефициенти и информация за проведените и вече приключили процедури за обществени поръчки по реда на ЗОП и за сключените договори с изпълнителите на проектите.