В Смолян ще се проведе кръгла маса на тема „Възможности за развитие на Родопския регион чрез средствата от европейските фондове”

10 Май 2014, 1168 прочита

Със съдействието на Областна администрация- Смолян на 13 май 2014 г. /вторник/ от 9.00 часа в конферентната зала на „Арексим” ЕАД ще се проведе кръгла маса, посветена на възможностите за развитие на Родопския регион чрез използване на средствата от фондовете на ЕС и инструментите на трансграничното сътрудничество с Република Гърция. Събитието се организира от Икономическият и социален съвет /ИСС/ на Република България с подкрепата на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/. Основна цел на форума е да се обсъдят конкретни практически възможности за развитието на Родопския регион и в тази връзка да бъдат представени и чути позициите на представителите на местната власт, на бизнеса, както и на ангажираните държавни институции. В дебата ще вземат участие президентът на ЕИСК Анри Мало, народният представител от Коалиция за България Дора Янкова, областният управител инж. Димитър Кръстанов, представител на Министерство на регионалното развитие, председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, членове на ЕИСК и на ИСС, кметове на общини, председателят на Регионалната туристическа асоциация, социални партньори и НПО.