Предстои провеждане на пресконференция на Областния управител

15 Май 2014, 1175 прочита


На 16 май 2014 г. от 10.30 часа в зала 115 в Областна администрация-Смолян, на пресконференция Областният управител инж. Димитър Кръстанов ще обяви стартирането на новия проект с наименование „Със знания нови - за успехи сме готови”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Ще бъде дадена подробна информация за стартиралия нов проект-цели, дейности и очаквани резултати.
Водеща организация по проекта е Областна администрация Смолян.