Започва разпределянето на бюлетините и изборните книжа в общините от област Смолян

21 Май 2014, 1138 прочита

Във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г., организационно-техническия екип към Областният управител на област Смолян, съвместно с РИК- Смолян, започва разпределянето на бюлетините и изборните книжа в десетте общини от областта. От вчера стартира предаването на избирателните списъци, кутиите за отрязъци от бюлетините и печат за комисията по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. Тяхното предоставяне на общините ще продължи и днес. Самото разпределение на изборните книжа и бюлетините ще се извърши на 22 и 23 май 2014 г., а на 24 май представител/и от РИК, съвместно с общинските администрации ще предават бюлетините и книжата на отделните секционни избирателни комисии.
По данни на ГРАО, имащите право на глас избиратели в област Смолян са 109 205 души, а общият брой на изборните секции в областта е 270.
Изборния ден на 25 май започва в 6.00 часа и ще приключи в 19.00 часа. За това време Областна администрация- Смолян има задължението за подаване на определена информация до РИК- Смолян, която от своя страна ще предава в ЦИК. В началния час такава информация ще бъде подадена за това дали всички СИК в областта са открити и дали функционират нормално. В часовете 10.00 ч., 13.00 ч. и 17.00 часа на същия ден Областна администрация- Смолян ще подава информация за избирателната активност по общини. А в 19.00 часа ОА ще информира РИК за приключване на изборния ден и за секциите, в които гласуването ще продължи и след този час. Областна администрация – Смолян спомага за цялостното координиране на дейностите по подготовката на изборите между Администрацията на Министерски съвет, Централната избирателна комисия и на местно ниво - РИК и общинските администрации на територията на област Смолян. Създадена е и необходимата организация за работата на РИК в деня на изборите за европейски парламент.
За хода на изборния ден и резултатите от него може да се информирате от сайта на РИК- Смолян - http://rik22.cik.bg