От есента на 2014 г. е осигурено целодневното обучение и за децата от V клас

30 Май 2014, 1155 прочита

От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от V клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия, съобщиха от Правителствена информационна служба. До тази година целодневната организация на учебния ден беше въведена до IV клас.
Поетапното въвеждане на целодневна организация на учебния процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището. Наред с това, наличието на втори учител (възпитател) създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.
Предвижда се да бъдат обхванати около 22 300 ученика от V клас, като в това число не са включени учениците от средищните училища, които се финансират по проект на Оперативна програма ,.Развитие на човешките ресурси”. Необходимите средства – 3 380 000 лв., са осигурени по бюджета на МОН.